Köpvillkor

 

Pris/Betalning

Alla priser visas inklusive moms.

Vi förbehåller oss rätten av justera pris på ordrar vid eventuella tekniska fel. Kund har då rätten att häva köpet.

Vi tar kortbetalning, fakturabetalning och delbetalning via Ecster. Vid Belopp över 100.000kr gäller endast kortbetalning.

 

Ångerrätt

Vid avtal om överlåtelse eller upplåtelse av en vara börjar ångerfristen löpa den dag då konsumenten får varan i sin besittning. Konsumenten har rätt att frånträda avtalet inom 14 dagar från det att ångerfristen börjar löpa.  Efter det kan ej varorna returneras.

Enligt lag gäller ångerrätt vid distansavtal och avtal gjorda utanför affärslokal. Detta gäller endast våra standardvaror. Vid specialtillverkade delar enligt kunds mått och önskemål gäller ej ångerrätt .

När ångerrätten tillämpas ska kund betala fraktkostnader samt hanteringskostnader som uppkommit för Matthew Davis AB i samband med returnering.

Om konsumenten utövar sin ångerrätt, ska konsumenten ersätta näringsidkaren för en varas värdeminskning i den mån den beror på att konsumenten hanterat varan i större omfattning än som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion .

När ångerrätten ska tillämpas ska kund skriftligen meddela Matthew Davis AB via mail till info@matthewdavis.se. Kund har 14 dagar på sig att returnera varorna från det att ångerrätten tillämpats.

För företag gäller ej ångerrätt.

 

Garanti

Vi lämnar 1 års garanti på alla våra varor mot tillverkningsfel. Vid fel ska varan bytas ut. Matthew Davis AB skickar då en ny produkt. Den utbytta produkten ska då returneras, Matthew Davis AB betalar fraktkostnad för detta. Vid fel som uppstår vid oaktsam hantering eller vid felaktig montering gäller ej garanti.

 

Reklamation

För glas gäller glasbranschföreningens villkor vid eventuella reklamationer. Då glas innehåller spänningar kan det uppstå sprickor vid ovarsam hantering, även vid kraftiga temperaturskillnader. Glaset kan även ha mindre nyansskillnader. Vid dessa punkter gäller ej garanti.

Skulle det vara något fel på någon utav dom levererade produkterna vilket medför att någon produkt måste bytas ut, så måste kund returnera den trasiga produkten. Matthew Davis AB Bekostar frakt av reklamerade varor, efter skriftligt godkännande av fraktkostnad.

Reklamation kan ej göras vid felbeställningar. Det är kunds ansvar att beställa rätt antal produkter.

Har kund fått fel typ av produkt eller måttbeställda bitar som ej motsvarar beställd produkt, måste detta reklameras före montering. Kund får ej försöka reparera eller modifiera levererade produkter.

Transportskador skall anmälas direkt vid mottagande av leverans till transportören och ska dokumenteras på fraktsedel. Dolda fraktskador, som ej visar sig på emballage ska anmälas inom 7 dagar. Vill ni Reklamera en vara ska ni kontakta Matthew Davis AB via mail på info@matthewdavis.se eller brev till:

Matthew Davis AB

Perugatan 48B

593 61, Västervik.

 

Tvist

Om en tvist ej kan lösas mellan Matthew Davis AB och kund på egen hand, så ska det avgöras i allmän domstol. Kunden har också rätt att vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) för utlåtande .

 

Leveranstider

Våra leveranstider kan variera mellan 1-10 veckor.

Normal leveranstid är ca 1 vecka vid köp av standardprodukter. Något längre leveranstid vid köp av specialtillverkade glassektioner. Men vi reserverar oss för längre leveranstider än detta. Kontakta oss gärna för ett mer exakt datum gällande just din order.

 

Om Ecster

Vi samarbetar med Ecster som erbjuder betallösningar för både e-handel och fysisk butik. Ecster är ett helägt dotterbolag till Handelsbanken.

 

Ecster Pay

I samarbete med Ecster erbjuder vi faktura, delbetalning och kortbetalning genom e-handelskassan Ecster Pay.

Genom att använda kassan godkänner du Ecster Pays användarvillkor. Genom att klicka på "Genomför köp" accepterar du betalningsansvar, villkor för valt betalsätt samt godkänner våra köpvillkor.

Hantering av all information i Ecster Pay sker krypterad med SSL.

 

Delbetalning

Ibland kan det kännas bra att inte ta hela kostnaden på en gång. Med delbetalning från Ecster betalar du alltid i en takt som passar dig.

Villkor för delbetalning

 

 

Frakt

Fraktfritt inom Sveriges gränser, vid köp av minst 10m komplett räcke (Glas & Fäste) alternativt över 26.500kr.

Vid köp av enbart glas, eller räcke under 26.500kr så utgår det en frakt på 1200kr, väljer man att kombinera andra artiklar med glaset så utgår ingen extra fraktkostnad för detta.

Vid köp av övriga artiklar utgår det en frakt på 90kr per order.

Fraktsumman syns i kassan.

 

Toleranser

Vi reserverar oss för måttskillnader på +/- 3mm. Produkter inom detta toleransspann kan ej reklameras.

 

Bilder

Alla bilder på denna hemsida ska ses som illustrationer. Matthew Davis AB kan ej garantera att varor ser ut exakt som på bild. Det kan dock aldrig vara några större avvikelser.

 

Force Majeure

Ett avtalsbrott är ursäktligt om avtalsenlig prestation hindrats av en omständighet som legat utanför parts kontroll och som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med eller tagit i beaktande vid tiden för avtalets ingående och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Om hindret endast är tillfälligt är avtalsbrottet ursäktligt under så lång tid som är rimlig med hänsyn till hindrets konsekvenser för partens möjligheter att prestera avtalsenligt. När hindret är permanent bortfaller parternas skyldigheter att prestera. Uppdragstagaren äger emellertid rätt till betalning för utfört arbete.