MÄT & MONTERINGS ANVISNINGAR.

Stolpfritt glasräcke.

MÄTNING:

När du ska mäta hur många sektioner ditt räcke ska vara, är det viktigt att tänka på att räcket inte kommer vara lika stort som din altan om räcket ska fortsätta i vinkel. Centrum räckesfot måste vara minst 50mm ifrån ytterkant, så hela räckesfoten får upplag.

Ska ditt räcke bara ha en sida, exempelvis mellan två väggar kan man utgå ifrån måttet mellan väggarna -10mm på varje sida. Det är ej nödvändigt med 50mm mellan vägg och början på räckesglas.

 

1.     Mät din totala längd på ditt räcke. Har du vinklar på ditt räcke mäter du alla sidor separat.

 

2.     Standarsektionerna bygger 1000mm plus den valda glipan mellan glasen exempelvis 10mm.

 

3.     Du kan använda dig av en lathund, exempel om du har ett räckesmått på 5500mm. 5500mm/1010mm =5,445 + 0,01 = 5,455. Alltså fem hela sektioner och en passbit på 455mm. (Det är dom 3 första decimalerna som visar mm)

 

4.     Den minsta passbit man kan välja är 300mm därför erbjuder vi passbitar upp till 1300mm så att man slipper passbit i båda ändarna i vissa fall.

 

MONTERING:

Det är viktigt att montera golvfästena i konstruktionsvirke eller massiv konstruktion av betong. Se sektion B-B på principritningen.

 

1.     Spänn upp en lina på centrum av räcket, minst 60mm ovan golv.

 

2.     Placera ut räckesfötterna där dom ska vara (Mellan 200-250mm ifrån glasets kant). Så linan löper i mellan räckesfötterna.

 

3.     Montera fästena med skruv som är lämpliga för respektive material du skall fästa räcket i. Inga skruv för detta ingår i leverans. 

 

4.     Placera glaset i räckesfötterna, gummidistansen ska ligga mellan fästet och glaset. Plåt distansen ska ligga mellan insexskruvarna och glaset. Vid behov justera glasskivorna i sidled för maximal passform. När glaset sitter på rätt plats dra åt insexskruvarna i räckesfoten så att glaset sitter fast ordentligt. Spänn åt med handkraft.

 

5.     Kapa topplisten i valfri längd med bågfil, ej vinkelslip. montera topplisten med lim. Lägg en tunn limsträng på överkant glas, tryck sedan fast topplisten.